ความเข้มแข็งในความอ่อนแอ

เป็นคนแรกที่รีวิวสินค้านี้

Availability: มีสินค้า

฿40.00
หรือ

ความเข้มแข็งในความอ่อนแอ

รายละเอียด

"เราแต่ละคนมีความอ่อนแอสารพัดที่พยายามอย่างสุดชีวิตเพื่อจะแก้ไข...
ความอ่อนแอของเราขยายเพิ่มขึ้นทุกวัน เรารู้สึกพ่ายแพ้และไร้พลัง
เรารู้ว่าอะไรๆ จะดีกว่านี้ถ้าเพียงแต่เราจะเปลี่ยนได้...แต่เราก็เปลี่ยนไม่ได้"

ร่วมกันสัมผัสฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า ในที่ซึ่งเราไม่เคยคาดคิด
"...เพราะความอ่อนแอมีที่ไหน เดชของเราก็มีฤทธิ์ขึ้นเต็มขนาดที่นั่น...” (2 โครินธ์ 12:9)
––– ความเข้มแข็งในความอ่อนแอ โดย แดน แชฟเฟอร์

ตัวอย่างหนังสือ

ข้อมูลเพิ่มเติม

Product Code EX762
ISBN ไม่ใช่

Tags สินค้า

ใช่ช่องว่างแบ่งคำ และใช้ single quotes (') สำหรับคำพูด.