2
฿2.00

10 เหตุผลที่เชื่อว่า พระเยซูคริสต์ทรงเป็นขึ้นจากความตาย แผ่นพับนี้ ได้เหตุผล 10 ประการที่ทำให้เห็นว่า การเป็นขึ้นจากตายของพระเยซูนั้นเกิดขึ้นจริง และเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลที่สุดของมนุษยชาติ

แผ่นพับเพื่อการประกาศสำหรับวาระต่างๆ โดยคัดบทความจากมานาประจำวัน ที่เหมาะกับแต่ละวาระโอกาสของชีวิต

ตัวอย่างแผ่นพับ

Details

10 เหตุผลที่เชื่อว่า พระเยซูคริสต์ทรงเป็นขึ้นจากความตาย แผ่นพับนี้ ได้เหตุผล 10 ประการที่ทำให้เห็นว่า การเป็นขึ้นจากตายของพระเยซูนั้นเกิดขึ้นจริง และเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลที่สุดของมนุษยชาติ

แผ่นพับเพื่อการประกาศสำหรับวาระต่างๆ โดยคัดบทความจากมานาประจำวัน ที่เหมาะกับแต่ละวาระโอกาสของชีวิต

ตัวอย่างแผ่นพับ

Reviews

Write Your Own Review

You're reviewing:

แผ่นพับ “10 เหตุผลที่เชื่อว่า พระเยซูคริสต์ทรงเป็นขึ้นจากความตาย”