2
฿2.00

แผ่นพับ “10 เหตุผลที่เชื่อว่า พระเยซูคริสต์ทรงเป็นขึ้นจากความตาย”

10 เหตุผลที่เชื่อว่า พระเยซูคริสต์ทรงเป็นขึ้นจากความตาย แผ่นพับนี้ ได้เหตุผล 10 ประการที่ทำให้เห็นว่า การเป็นขึ้นจากตายของพระเยซูนั้นเกิดขึ้นจริง และเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลที่สุดของมนุษยชาติ

แผ่นพับเพื่อการประกาศสำหรับวาระต่างๆ โดยคัดบทความจากมานาประจำวัน ที่เหมาะกับแต่ละวาระโอกาสของชีวิต

 

Details

10 เหตุผลที่เชื่อว่า พระเยซูคริสต์ทรงเป็นขึ้นจากความตาย แผ่นพับนี้ ได้เหตุผล 10 ประการที่ทำให้เห็นว่า การเป็นขึ้นจากตายของพระเยซูนั้นเกิดขึ้นจริง และเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลที่สุดของมนุษยชาติ

แผ่นพับเพื่อการประกาศสำหรับวาระต่างๆ โดยคัดบทความจากมานาประจำวัน ที่เหมาะกับแต่ละวาระโอกาสของชีวิต

 

Reviews

Write Your Own Review

Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account