หนังสือแนะนำ

6 รายการ(s)

ต่อหน้า

แนวตั้ง  รายการ 

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย
 1. ความเข้มแข็งในความอ่อนแอ

  ความเข้มแข็งในความอ่อนแอ

  ฿40.00

  "เราแต่ละคนมีความอ่อนแอสารพัดที่พยายามอย่างสุดชีวิตเพื่อจะแก้ไข...

  ความอ่อนแอของเราขยายเพิ่มขึ้นทุกวัน เรารู้สึกพ่ายแพ้และไร้พลัง

  เรารู้ว่าอะไรๆ จะดีกว่านี้ถ้าเพียงแต่เราจะเปลี่ยนได้...แต่เราก็เปลี่ยนไม่ได้"  ร่วมกันสัมผัสฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า ในที่ซึ่งเราไม่เคยคาดคิด

  "...เพราะความอ่อนแอมีที่ไหน เดชของเราก็มีฤทธิ์ขึ้นเต็มขนาดที่นั่น...” (2 โครินธ์ 12:9)

  ––– ความเข้มแข็งในความอ่อนแอ โดย แดน แชฟเฟอร์  ตัวอย่างหนังสือ
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 2. อะไรคือการให้อภัยที่แท้จริง?

  อะไรคือการให้อภัยที่แท้จริง?

  ฿15.00

  การให้อภัยเป็นหัวข้อหนึ่งที่ถูกเข้าใจผิดมากที่สุดในพระคัมภีร์ หนังสือเล่มนี้จะชี้ให้คุณเห็นว่า การให้อภัยที่แท้จริงนั้นเป็นอย่างไร ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 3. เมื่อพระเจ้าบอกว่าไม่

  เมื่อพระเจ้าบอกว่าไม่

  ฿15.00

  หากคุณกำลังรู้สึกราวกับเดินอยู่ในถิ่นทุรกันดาร ทั้งเหน็ดเหนื่อย อ่อนเพลีย โศกเศร้า สับสน และล้มเหลว รอคอยแผ่นดินแห่งพระสัญญาของการมีคู่ครอง ความก้าวหน้า การหายโรค การมีลูก ฯลฯ ที่เหมือนไม่มีวันไปถึง

  เปลี่ยนความฝันที่แตกสลาย ไปสู่การเริ่มต้นใหม่ด้วยหนังสือ "เมื่อพระเจ้าบอกว่าไม่" ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 4. ต่อหน้าพระพักตร์

  ต่อหน้าพระพักตร์

  ฿40.00

  "ต่อหน้าพระพักตร์" โดย เดนนิส ฟิชเชอร์

  หนังสือ Discovery Series (หนังสื่อเพื่อการเรียนรู้) เล่มใหม่

  ที่จะช่วยให้เราค้นพบความหมายของการเฝ้าเดี่ยวที่แท้จริง  ตัวอย่างหนังสือ
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 5. ศึกษาพระธรรม "โฮเชยา"

  ศึกษาพระธรรม "โฮเชยา"

  ฿100.00

  พระธรรมเล่มอื่นๆ ในพระคัมภีร์บอกเราถึงสิ่งที่พระเจ้าคิด สิ่งที่พระองค์ต้องการ และสิ่งที่พระองค์ทรงคาดหวัง แต่พระธรรมโฮเชยาแสดงให้เราเห็นว่า พระเจ้าทรงรู้สึกอย่างไรต่อเรา
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 6. รักคือ FOUR LETTER WORD

  รักคือ FOUR LETTER WORD

  ฿45.00

  หนังสือที่จะทำให้ "มุมมองความรัก" ของคุณเปลี่ยนไป


  ตัวอย่างเนื้อหา  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

6 รายการ(s)

ต่อหน้า

แนวตั้ง  รายการ 

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย