แผ่นพับ “10 เหตุผลที่เชื่อว่า พระเยซูคริสต์ทรงเป็นขึ้นจากความตาย”

เป็นคนแรกที่รีวิวสินค้านี้

Availability: มีสินค้า

฿2.00
หรือ

แผ่นพับ “10 เหตุผลที่เชื่อว่า พระเยซูคริสต์ทรงเป็นขึ้นจากความตาย”

รายละเอียด

10 เหตุผลที่เชื่อว่า พระเยซูคริสต์ทรงเป็นขึ้นจากความตาย แผ่นพับนี้ ได้เหตุผล 10 ประการที่ทำให้เห็นว่า การเป็นขึ้นจากตายของพระเยซูนั้นเกิดขึ้นจริง และเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลที่สุดของมนุษยชาติ

แผ่นพับเพื่อการประกาศสำหรับวาระต่างๆ โดยคัดบทความจากมานาประจำวัน ที่เหมาะกับแต่ละวาระโอกาสของชีวิต

ตัวอย่างแผ่นพับ

ข้อมูลเพิ่มเติม

Product Code U2641
ISBN ไม่ใช่

Tags สินค้า

ใช่ช่องว่างแบ่งคำ และใช้ single quotes (') สำหรับคำพูด.