ความเข้มแข็งในความอ่อนแอ

฿40.00
In stock
SKU
EX762

"เราแต่ละคนมีความอ่อนแอสารพัดที่พยายามอย่างสุดชีวิตเพื่อจะแก้ไข...
ความอ่อนแอของเราขยายเพิ่มขึ้นทุกวัน เรารู้สึกพ่ายแพ้และไร้พลัง
เรารู้ว่าอะไรๆ จะดีกว่านี้ถ้าเพียงแต่เราจะเปลี่ยนได้...แต่เราก็เปลี่ยนไม่ได้"

ร่วมกันสัมผัสฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า ในที่ซึ่งเราไม่เคยคาดคิด
"...เพราะความอ่อนแอมีที่ไหน เดชของเราก็มีฤทธิ์ขึ้นเต็มขนาดที่นั่น...” (2 โครินธ์ 12:9)

 

"เราแต่ละคนมีความอ่อนแอสารพัดที่พยายามอย่างสุดชีวิตเพื่อจะแก้ไข...
ความอ่อนแอของเราขยายเพิ่มขึ้นทุกวัน เรารู้สึกพ่ายแพ้และไร้พลัง
เรารู้ว่าอะไรๆ จะดีกว่านี้ถ้าเพียงแต่เราจะเปลี่ยนได้...แต่เราก็เปลี่ยนไม่ได้"

ร่วมกันสัมผัสฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า ในที่ซึ่งเราไม่เคยคาดคิด
"...เพราะความอ่อนแอมีที่ไหน เดชของเราก็มีฤทธิ์ขึ้นเต็มขนาดที่นั่น...” (2 โครินธ์ 12:9)


ผู้เขียน: แดน แชฟเฟอร์
ขนาด: 10 x 14.5 เซ็นติเมตร
จำนวนหน้า: 50 หน้า

 

Write Your Own Review
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account