40
฿40.00

"เราแต่ละคนมีความอ่อนแอสารพัดที่พยายามอย่างสุดชีวิตเพื่อจะแก้ไข...
ความอ่อนแอของเราขยายเพิ่มขึ้นทุกวัน เรารู้สึกพ่ายแพ้และไร้พลัง
เรารู้ว่าอะไรๆ จะดีกว่านี้ถ้าเพียงแต่เราจะเปลี่ยนได้...แต่เราก็เปลี่ยนไม่ได้"

ร่วมกันสัมผัสฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า ในที่ซึ่งเราไม่เคยคาดคิด
"...เพราะความอ่อนแอมีที่ไหน เดชของเราก็มีฤทธิ์ขึ้นเต็มขนาดที่นั่น...” (2 โครินธ์ 12:9)
––– ความเข้มแข็งในความอ่อนแอ โดย แดน แชฟเฟอร์

ตัวอย่างหนังสือ

Details

"เราแต่ละคนมีความอ่อนแอสารพัดที่พยายามอย่างสุดชีวิตเพื่อจะแก้ไข...
ความอ่อนแอของเราขยายเพิ่มขึ้นทุกวัน เรารู้สึกพ่ายแพ้และไร้พลัง
เรารู้ว่าอะไรๆ จะดีกว่านี้ถ้าเพียงแต่เราจะเปลี่ยนได้...แต่เราก็เปลี่ยนไม่ได้"

ร่วมกันสัมผัสฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า ในที่ซึ่งเราไม่เคยคาดคิด
"...เพราะความอ่อนแอมีที่ไหน เดชของเราก็มีฤทธิ์ขึ้นเต็มขนาดที่นั่น...” (2 โครินธ์ 12:9)
––– ความเข้มแข็งในความอ่อนแอ โดย แดน แชฟเฟอร์

ตัวอย่างหนังสือ

Reviews

Write Your Own Review

Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account